HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES. CURS 2016-2017  

  DIRECCIÓ 

 CAP D'ESTUDIS 

 SECRETARIA 

 TUTORIES (MESTRES) 
 Dijous de 12,30h a 13,30h